Jedan lijepi cukica

Ispis
Cuko, Sapna, www.sapna.baNekoliko puta smo na SapnaOnLine portalu objavljivali fotografije zanimljivih ivotinja, pasa, ma?ki pa do zmija. Ovaj put je to jo jedan cuko.

Ali, ne manje zanimljiv.


Ko bi ovome cuki poeli oneko zlo!?


FOTOGRAFIJAFoto: ManijaK, SapnaOnLine