Ovdje ste:: Vijesti Iz okoline
 
 

Iz okoline

Asfaltiranje uz biranje dionica

Ispis
Donedavno je putni pravac Sapna - Zvornik bio moda i najloiji a asfaltom prekrivena dionica nekog puta. Vie je to li?ilo na neki makadamski put sa ?estim udarnim rupama i izbo?inama. Me?utim, i to se polako mijenja.

Ispis
Op?inski sud u Kalesiji, koji pokriva podru?ja op?ina Kalesija, Sapna i Teo?ak, u toku prole godine imao je na rjeavanju 14.203 predmeta, od ?ega je rijeeno 10.102 predmeta, to iznosi neto vie od 71 posto, kazao je Ibrahim Omerovi?, predsjednik Op?inskog suda na pres-konefernciji.

'Dani otpora' u Zvorniku

Ispis
Obiljeavanje "Dana otpora" na podru?ju Zvornika i ove godine ?e biti odrano u Kula Gradu. Program obiljeavanja je planiran za ?etvrtak, 8. april 2010. godine.

Program obiljeavanja:
?etvrtak, 8. april

Zolje - Jaji?i, asfaltiranje puta

Ispis
Sigurno se svi vrlo dobro sje?ate puta kojim se u vrijeme i poslije rata dolazilo do Tuzle. U to vrijeme smo se koristili makadamskim, umskim putem pored Munja?e, kroz Grabovice, Me?e?u, Jaji?e, Zolje do Kalesije i dalje. I oni afaltirani dijelovi puta su bili u loem stanju.

Bolje i Afganistan nego ovo!

Ispis
Kako pie Slobodna Bosna, Mehmed ?edovi?, pjesnik i romanopisac, dobitnik brojnih doma?ih knjevnih nagrada, danas nezaposlen, donio je prole sedmice odluku da aplicira za odlazak U Afganistan...

Više članaka...

>

 
 
 
 

CB Login