Ovdje ste:: SOL STAV
 
 

SOL STAV

IspisDecenijama najzna?ajnija sporedna stvar u ivotu jednog prosje?nog mukarca je fudbal. Igra koja je zavladala cijelim svijetom i koja je tokom godina dobila na dinamici i eksplozivnosti ovladala je midijskim prostorom a biti dobar u ganjanju lopte i reetanju protivni?kih mrea donosi i popularnost, novac i respekt.

IspisBahato ponaanje prema kulturno-historijskom naslije?u na prostoru nae op?ine se i dalje nastavlja. Odgovorni ?ute ili nisu upoznati. Krajnje je vrijeme da se uklju?e u rjeavanje ovog problema.

Ispis


Kada se pomene kategorija invalida prva se javlja pomisao na invalide rata. U aprilu mjesecu je, pak, osnovano Udruenje invalida Sapna koje okuplja neratne invalide.

IspisJo jedna foto-kritika. Novoizgra?ena dvorana nema postavljene prozore, vrata niti krov to omogu?uje da se svako popne na tre?u etau i bude u opasnosti da padne sa prozora na tlo.

Više članaka...

>

 
 
 
 

CB Login