Ovdje ste:: O SAPNI Mjesne zajednice MZ Nezuk

Posljednje novosti

  • Pause
  • Previous
  • Next
1/10
 
 
 
 

MZ Nezuk

Ispis

Postojeca infrastruktura i kontakt clanovi

* Mjesna ambulanta sa porodicnom medicinom
* Putna infrastruktura (asvalt)
* Vjerski objekti (dzamija)
* Mekteb i gasulhana
* Kanalizaciona mreza

Planovi MZ Nezuk:

* Vodo snabdijevanje
* Izgradnje doma kulture
* Izgradnja O od 5-8 razreda
* Ulicna rasvjeta
* Uredjenje fudbalskog stadiona

Aktivisti MS Nezuk:

* Sevad Brzovic (predsjednik MS Nezuk)
* Dzevad Mujcinovic
* Mirhat Mujcinovic
* Muso Salihovic

Istorija carsije Nezuka

Germanska plemena na ovim prostorima se javljaju polovinom ?etvrtog stolje?a p.n.e. Kelti (Gali) su na ove prostore donijeli kulturu mladeg kamenog doba i razvijenu ratni?ku tehniku. Od njih su ostali nazivi rijeka: Sava, Spre?a, Ukrina i ime planine Majevice. Na ovim prostorima su do danas sa?uvani mnogi utvr?eni gradovi iz srednjeg vijeka, a sa?uvane su i mnoge nekropole srednjevjekovnih nadgrobnih spomenika - ste?aka. Najpoznatiji sa?uvani srednjevjekovni utvrdeni gradovi su: Soko kod Gra?anice ( 1426.), Srebrenik ( 1333.) i Teo?ak ( 1345.). Najpoznatije nekropole ste?aka su sa?uvane na podru?ju Kladnja, Banovi?a, Kalesije, ivinica, Lukavca, Tuzle, Teo?aka i Sapne.Mnogi ste?ci na ovim lokalitetima su oboga?eni zanimljivom i vrijednom ornamentikom i predstavljaju zanimljiv umjetni?ki izraz svoga vremena. Naj?e?i motivi na ste?cima su: polumjesec, zvijezda, Ijiljan, sunce, kri, tit i ma?. Natpisi na pojedinim ste?cima su pisani bosan?icom.

Osmanski period

Sjeverne i sjeveroisto?ne dijelove Bosne od kojih su poslije pada bosanske drave Ugari oformili Srebreni?ku i Jaja?ku banovinu Osmanlije su zauzele tek 1520. godine. Prostor upa Usore i Soli, odnosno dijelovi dananjegTuzlanskog kantona, ulazio je, najve?im dijelom, u sastav Zvorni?kog sandaka, koji je do 1541. godine pripadao Rumelijskom, a do 1580. godine Budimskom ejaletu. Po formiranju Bosanskog ejaleta, Zvorni?ki sandak ulazi u njegov sastav. On je tada imao 31 nahiju, od kojih 21 na bosanskoj strani (na tijevoj obali Drine), a to su: Soko, Nenavite (Grada?ac), Smolu?a, Jasenica, Srebrenik, Koraj,Visori, Gornja Tuzla, Drametin, Donja Tuzla, Gostilj, Spre?a, Zavr, Teo?ak, Bijeljina, Zvornik, Sapna, Kulat, Ludmer, Srebrenica, ubin i Brvenik. Dijelovi dananjih op?ina: Gra?anice, Banovi?a, Lukavca i Kladnja pripadali su Bosanskom sandaku. Na bosanskoj strani Zvorni?kog sandaka Turci su odravali deset gradova: Zvornik, Srebrenicu, Kulat i Perin - prema Drini; Teo?ak, Srebrenik, Soko, Novi i Br?ko - prema Savi. Ovaj Sandak kao i svi njegovi gradovi, dobili su na stratekom zna?aju kada je ovaj prostor postao pograni?no podru?je, odnosno kada je sjeverna granica Otomanskog carstva uspostavljena na Savi. U toku viestoljetne Osmanske uprave na ovom prostoru desile su se i krupne promjene u nacionalnoj i vjerskoj strukturi stanovnitva. Poslije Moha?ke bitke (1526.) dio pravoslavnog i bonja?kog stanovnitva se seli preko Save i Dunava na podru?je osvojeno od Madara. Poslije osmanskog poraza pod Be?om ( 1699) i ustaljivanja granice na Savi, Bonjaci su prognani sa sjevera na prostor Bosanskog ejaleta. Islamizacija je na ovom podru?ju tekla dosta brzo i ve? su krajem esnaestog stolje?a Bonjaci su na ovom prostoru ?inili ve?inu stanovnitva. Kasnije se broj Bonjaka smanjivao zbog stradanja u ratovima i velikih epidemija kuge, koje su naro?ito pogadale gradove u kojima je bila najve?a koncentracija Bonjaka. Iz popisa Zvonickog sandzaka 1519.godine od 16 do 25 aprila izvrsen je popis gdje je sa turskog jezika preveo Adem Handzic 1986.godine. U tom prijevodu se pominje selo Nezuk gdje u popisu pokazalo da muslimanskih kuca ima 10, neozenjenih 11, bastina 1, kristija 2 domacinstca i mezarja 1, pripadajuci Sapni nahiji u posjedu Jusufa sina Ahmeda. Nezuci naselje je bilo locirano oko Gradina, danasnji Srpski Nezuk, koje je veliki znacaj imalo za opstanak tok stanovnistva na toj teritoriji. Izmjestanje sela sa ove teritorije na danasnju lokaciju 1750.godine pocelo je kada je ovim krajevima zavladala kuga poznata u ovim krajevima kao bumbarecija protiv koje nije bilo lijeka. Najstariji ljudi su zakljucili da treba selo napustiti i preseliti se na sadanju lokaciju i treba naci odgovarajucu lokaciju tj. sadasnju gdje je duvao jaci vjetar radi kuge , gdje i dan danas zive nezucani. Danasnje njive od dzamije okrenute jugoistoku pripadale su begovima iz Baljkovice .

Sadasnje stanje

Nezuk se nalazi svjeveroistocnom dijelu Bosne do 18.03.1998.godine u sastavu opcine Zvornik a navedenog datuma u sastavu novoformirane opcine Sapna. Povrsina novoformirane opcine Sapna u cijem sastavu je i MZ Nezuk je 125 km2 , a broj stanovnika je 14 730 dok je broj stanovnika u Nezuku 1294. U novije vrijeme sama pojava rijeci tj. mjesta Nezuk kod nasih ljudi vezana je za pogibiju narodnog heroja Hajrudina Mesica Hajre, kada je pokusan proboj prema Srebrenici, Kamenici i Cerskoj i spajanje sa teritorijom, otvaranje-proboj koridora za izlazak Srebrenicana 17.07.1995.godine .

Brigadni general Hajrudin Mesic je rodjen 1. januara 1959. godine u selu Trnava, opcina Ugljevik. Clan Patriotske lige od njenog osnivanja, organizator i vodja oruzanog otpora protiv agresije na RBiH na prostorima Zvornicke i Ugljevicke opcine. U toku rata obavljao je niz visokih komandnih duznosti, medju kojima su: komandant Teritorijalne odbrane Ugljevik - Teocak i komandant 1. teocanske brigade. Poginuo 30. oktobra 1992. godine u selu Nezuk.

Na kraju da se napomene da je Nezuk takodje poznat u proslosti po odrzavanju konjskih trka. Poznat je i po tome sto postoje osnovane price da su Madjari koji su bili naseljeni prije Turaka napustajuci Nezuk ukopavali velike kolicene zlata u Nezuku.

by Esnaf Hamidovi?
 
 
 
 

CB Login