Ovdje ste:: O SAPNI Mjesne zajednice MZ Kraljevi?i

Posljednje novosti

  • Pause
  • Previous
  • Next
1/10
 
 
 
 

MZ Kraljevi?i

Ispis
U cilju to efikasnije odbrane ove teritorije po?etkom agresije na Bosnu i Hercegovinu, te?nije 05.11.1992.godine, prijeratne podrunice Mjesne zajednice Sapna; Kraljevi?i i Kobili?i su voljom gra?ana formirale novu mjesnu zajednicu Kraljevi?i i kao takva, Mjesna zajednica sa dvije podrunice, egzistirala je do polovine 1993.godine. Polovinom '93. iz istih razloga podrunica Kobili?i se izdvaja iz MZ Kraljevi?i.


Ratno predsjednitvo MZ Kraljevi?i aktivno je u?estovalo u odbrani ovih prostora BiH. to svojim li?nim radom i angaovanjem to angaovanjem pripadnika jedinice CZ Kraljevi?i.

U prilog tome goviri nekoliko zna?ajnih projekata koje je ova MZ uradila kao to su; gradnja ?etverorazredne kole, gradnja mekteba, gradnja kuhinje za vojne potreba, gradnja izbjegli?kog naselja Kr?evine...
Nita menje nisu vani ni radovi na putnim pravcima Johovci i Kr?evine.


Po zavretku rata odmah se pristupilo obnovi poruenih objekata. Svoj doprinos u tome dao je i MOS Kraljevi?i formiran po?etkom 1996. godine. Najve?i doprinos MOS-a je ?i?enje ruevina i otpada iz centralnog dijela te organizovanje kulturno-zabavnih manifestacija to je uticalo na vra?anje ivota kako u MZ tako i na prostore koje obuhvata Op?ina Sapna.

U poratnom periodu ura?eno je i jo nekoliko zna?ajnih projekata;

- rekonstrukcija svih makadamskih puteva,
- popravka asfaltnih puteva,
- asfaltiranje lokalnog puta Suple?e u duini od 300 metara,
- asfaltiranje ulice pored srednjokolskog centra u duini od 100 metara,
- gradnja podzemne telefonske mree,
- rekonstrukcija elektromree,
- rijeavanje vodosnadbjevanja i kanalizacione mree za oko 70% stanovnitva i
- izgradnja Spomen Obiljeja ehidima BiH proteklog rata

Spomen obilje?je

Sve?anost otvaranja Spomen Obiljeja bila je 11.08.2005.godine. Ukupna vrijednost projekta ehidske ?esme sa fontanom iznosila je 18.014,66 KM.

Najve?i doprinos u tome ima li su gra?ani MZ sa 8.899 KM zatim Mjesna zajednica u iznosu 4.615,16 KM i grantovima Op?ine Sapna u iznosu od 4.500 KM.

Gradnja ovog objekta trajala je neto vie od tri godine odnosno od 09.03.2002.godine do 11.08.2005.godine.

Ovih dana se privode kraju i radovi uli?ne rasvjete kroz MZ-u Kraljevi?i od supermarketa Sapna Komerc prema pijaci i prema Spomen ?esmi do mosta Suple?e

Planovi MZ za naredni period su:

- rijeavanje pitanja vodosnadbjevanja preostalog dijela mjesne zajednice ?ije aktivnosti su u toku,
- realizovati projekat kanalizacione mree Podstjena ?ija je projektna dokumentacija gotova,
- rekonstruisati asfaltne puteve Haluge-Kraljevi?i i Haluge-Svrake,
- dovriti asfaltiranje lokalnog puta Suple?e i asfaltiranje puta Kic

Centar

Treba istaknuti da se svi projekti finansiraju uglavnom sredstvima gra?ana, manjim dijelom Op?ine ili Kantonalne Vlade. Mjesne zajednice kroz stavku Potpora mjesnim zajednicama su planirane budetom Op?ine Sapna i to u rasponu od 800 do 2.800 KM u zavisnosti od veli?ine mjesne zajednice i pod uslovom de se budet ostvari 100% to do sada nije bio slu?aj. Ova sredstva su isklju?ivo namjenjena za materijalna sredstva i komunalne usluge mjesne zajednice.


Mjesna zajednica Kraljevi?i danas broji oko 1560 stanovnika odnosno negdje oko 380 doma?instava i obuhvata tri ve?a naselja; centralni dio - Polje, Podstjena, Luke (u narodu poznatije kao Kolonija) te Potkojnice. Svrake Jezero i Gornji Kraljevi?i odnosno Stari Kraljevi?i il kako neki vole re?i Mahala.

U skladu sa Statutom Mjesne zajednice Kraljevi?i mjesnu zajednicu ?ine:

- Vije?e mjesne zajednice koje broji 13 ?lanova,
- Presdjednik Vije?a MZ-e i
- Sekretar MZ-e

Dana : 04.02.2005.godine odrani su izbori za vije?nike u Mjesnoj zajednici sa mandatom do 4 godine kojom prilikom su izabrani sljede?i:

1. Avdija (Alije) Deli?
2. Fahrudin (Smajla) Deli?
3. Hrustan (a?ira) Huremovi?
4. Sejfudin (Muharema) Suljkanovi?
5. Huso (Salke) Smajlovi?
6. Husein (Smajla) Hasanovi?
7. Be?ir (Meha) Smajlovi?
8. Mevka (Mehmeda) Deli?
9. Jusuf (Muje) Gui?
10. ?azim (Nediba) Tabakovi?
11. Izet (Muje) Deli?
12. Muhamed (Selima) Hasanovi?
13. Avdija (Avdulaha) Tabakovi?

Istog dana u popodnevnim satim Vije?a MZ-e je u novom sazivu na mandat od 4 godine jednoglasno izabralo: za Predsjednika Vije?a Avdiju Tabakovi?a, za sekretara MZ-e Husu Smajlovi?.

MZ Kraljevi?i, Huso Smajlovi?
 
 
 
 

CB Login