Fotografija dana

Ispis
Djevojčica u kutiji. Čeka milostinju. Gračanica, maj 2010.


FOTOGRAFIJA
Foto: ManijaK, SapnaOnLine