Ispis
Najstariji ?ovjek u Saudijskoj Arabiji, eik Awad bin Abdul Aziz bin Saifi Al Qarni, umro je u 120. godini, a iza sebe je ostavio 447 potomaka, uklju?uju?i 98-godinjeg sina, jo 23 djece te veliki broj unu?adi i praunu?adi.

Vremeni eik Awad je umro u svojoj ku?i u selu Al Badadha, a prije smrti nije imao nikakvih zdravstvenih problema. Vo?a plemena je bio gotovo cijeli svoj ivot. Iza sebe je ostavio 24 sina i k?erke koje je dobio sa razli?itim enama, uklju?uju?i i najstarijeg sina kojem je 98 godina, kao i najmla?eg sina koji ima 22 godine. Njegov najstariji unuk ima 65 godina.

 "eik Awad je ro?en 1893. godine. ivio je u tri stolje?a. Njegovo pleme i ostali stanovnici sela ?e ga pamtiti kao iskrenog, mudrog i voljenog ?ovjeka", navodi se u novinama Sabq.

Izvor: Klix.ba


 
 
 
 

CB Login