Ovdje ste:: Vijesti
 
 

Vijesti

Zvorni?kim zlo?inima 31 godina zatvora

Ispis

Vije?e za ratne zlo?ine pri Okrunom sudu u Beogradu, kojim je predsjedavala sutkinja Tatjana Vukovi?, ju?er je izreklo 31-godinju kaznu zatvora trojici dravljana Srbije za ratni zlo?in nad bonja?kim civilima u Zvorniku u junu i julu 1992. godine.

Objavljen konkurs za izbor teksta himne BiH

Ispis

Pravo u?e?a na konkursu imaju dravljani BiH, a tekst na jednom od jezika u zvani?noj upotrebi u BiH pie se na muziku himne autora Duana esti?a.

Ispis

Pred kraj kolske 2007/2008 godine, u mjesecu maju, izaao je prvi broj kolskog lista. Podru?ne kole u Vitnici, pod nazivom "kolski Biser". List je rezultat zajedni?kog rada nastavnika i u?enika ove kole "biser" kojim se svi ponose.

Nedavno zbog puta ubio brata

Ispis

U ponedjeljak, oko 16,30 sati, u Donjem Hrasnu kod Kalesije, hicem iz pitolja Osmo Mujanovi? (42) ubio je svog brata Mehmeda Mujanovi?a (52). Uzrok ubistva su dugogodinji nerijeeni imovinski problemi izme?u bra?e. Godinama je dolazilo do sva?e izme?u bra?e a sve zbog njive koja je ostala iza njihove tetke Ajke.

>

 
 
 
 

CB Login