Ovdje ste:: Vijesti Kultura Upis ?lanova u KUD
 
 

Upis ?lanova u KUD

Ispis

Kulturno-umjetni?ko drutvo "Merak" Sapna u utorak, 29. aprila u 11 sati, u sali Osnovne kole Sapna, organizuje audiciju i upis ?lanova.

Pozivaju se svi, bez obzira na godine i prebivalite, koji imaju bilo kakav umjetni?ki afinitet da do?u u utorak i na taj na?in osiguraju svoje mjesto me?u onima koji ?e imati priliku da svoja znanja i vjetine prikau i dodatno ih nadograde.

Upis ?lanova ?e se vriti u tri sekcije - folklornoj, dramskoj i muzi?koj, dok ?e se posebna panja posvetiti folkloru.

Napomena: Kulturno-umjetni?ko drutvo je trebalo nositi ime Behar, ali je uvidom u registar udruenja utvr?eno kako je to ime ve? zauzeto pa je za naziv odabrano drugo ime po broju glasova na anketiranju gra?ana koje je izvrilo udruenje KORAK, dakle, ime Merak.