Ovdje ste:: Vijesti Kultura Poezijom zapo?eli prolje?e
 
 

Poezijom zapo?eli prolje?e

Ispis

U organizaciji BZK Preporod Tuzla,u maloj Sali tuzlanskog BKC-a uprili?eno je pjesni?ko ve?e u povodu obiljeavanja 21. marta Svjetskog dana poezije. Osim ?lanova Preporodovog ...

knjievnog kluba: Jasne Hadiselimovi?, Amdada Skoki?a, Ljubice Itebejac, Alije Arifa Deli?a, Refije Harbi?, Hurmete ?ilimkovi? i Seade Halilovi?, svoje stihove su govorili i pjesnici iz drugih op?ina Tuzlanskog kantona: Mehmed ?edovi?, Mirzet Be?irovi?, Fahrudin Sinanovi?, Ismet Sulji?, Aia Agi? i Fadil Duranovi?.

- Ovo je ?etvrta godina kako obiljeavamo Svjetski dan poezije i stihovima do?ekujemo prvi dan prolje?a, kazala je Jasna Hadiselimovi?, predsjednica tuzlanskog Preporoda.

S posebnim ushitom svoje stihoveje govorio tuzlanski pjesnik Amdad Skoki?, koji je 21. marta, na Svjetski dan poezije, proslavio i svoj ro?endan.