Ovdje ste:: Vijesti Kultura
 
 

Ispis
U sali Op?inskog vije?a ju?er je odrana Izvjetajno-izborna skuptina Bonja?ke zajednice kulture Preporod Op?insko drutvo Sapna.

Foto: Arhiv sapna.ba, promocija knjige Enesa Kari?a

Na dnevnom redu sjednice naao se Izvjetaj, dosadanjeg predsjednika drutva, Munira Kahrimanovi?a, o rezultatima koje je drutvo postiglo u periodu u kojem je on bio na njegovom ?elu. Osim izuzetno loe finansijske situacije koja je pratila rad Preporoda u posljednje ?etiri godine, Kahrimanovi? je istakao i zalaganje nekolicine entuzijasta i lokalnih privrednika koji su pomogli realiziranju aktivnosti koje je provodio Preporod.

U izbornom dijelu sjednice, ?lanovi skuptine su izabrali nove ?lanove Izvrnog i Nadzornog odbora i Suda ?asti. Za novog predsjednika Op?inskog drutva izabran je Muhamed Omerovi? koji je i ?lan Izvrnog odbora KUD "Merak" to ?e omogu?iti znatno tjenju saradnju ove dvije institucije koje se bave o?uvanjem kulturnog naslije?a.