Ovdje ste:: Vijesti Kultura Isto?ni bedem Bosne IV - promocija
 
 

Isto?ni bedem Bosne IV - promocija

Ispis
Oktobar je mjesec knjige. U Sapni je obiljeen promocijom knjige Kemala Durakovi?a a u organizaciji Bonja?ke zajednice kulture Preporod Sapna. Knjiga je Durakovi?ev  ratni dnevnik pisan tokom 1995. godine.
Na isto?nom bedemu Bosne IV, nastavak je publikovanja zabiljeki Kemala Durakovi?a i posljednja je u nizu knjiga s istim nazivom, koje su podijeljene prema godini za koje su zabiljeke vezane. Prva je vezana za 1992., druga za 1993., tre?a za 1994. a ova posljednja, dakle, za 1995. godinu.

Uvodni?ar i moderator, predsjednik BZK Preporod OD Sapna, Munir Kahrimanovi?, profesor knjievnosti u MS Sapna je u ime organizatora poselamio i pozdravio prisutne i ukratko ih upoznao sa  knjigom koja se promovie. Profesor knjievnosti Mirzet Be?irovi? je ukazao na problem zaborava kojeg se dotakao i Mula Mustafa Baeskija jo prije ?etiri stolje?a u svom Ljetopisu. On je govorio i o specifi?nostima pisanja dnevni?ke proze koja grani?i izme?u historiografije i knjievnosti, te o zna?aju zapisiva?evog projekta Isto?ni bedem Bosne.

Najvie, kako i prili?i, o knjizi je govorio sam autor. Durakovi? je kroz nadahnuto obra?anje podcrtao vanost sje?anja, koje Bonjacima treba biti primarno u spre?avanju ponavljanja deavanja sli?nih onima koji su se desili u periodu 1992-95. godina. U punoj sali biblioteke MS Sapna njegovi ratni drugovi i mladi koji su ro?eni pred kraj rata i u poratnom periodu su kroz interakciju sa autorom na trenutak vra?eni u ratno vrijeme, u koje ih je autor uvijek iznova upu?ivao kako bi shvatili da je zaborav nedopustiv.

Kroz Isto?ni bedem Bosne je pomenuto oko 5.000 imena, stotine imena onih koji su poginuli to predstavlja zaista golem nekrologij, zapisi pisani skoro svakodnevno o svemu na to je Durakovi? nailazio. Pomenute su sudbine obi?nih ljudi, teko?e kroz koje su prolazili a posebno je mjesto zauzela slomljena neprijateljska ofanziva ?eki? i nakovanj. Durakovi? je najavio jo dva koraka u, kako kae, svojoj misiji otrgavanja ratnih deavanja od zaborava, snimanjem dokumentarnog filma i objavljivanjem antiratnog romana.

SapnaOnLine Durakovi?u eli uspjean zavretak najavljenih projekata.

FOTOGRAFIJE


Foto: erzad S., Sane B., SapnaOnLine