Srebrenica i babo

Ispis
U prostorijama Gradske biblioteke u Kalesiji, sino? je premijerno prikazan spot za pjesmu Srebrenica i babo, hip hop grupe AS Dreamers. Reiju i montau spota, te muziku i tekst pjesme potpisuju ?lanovi AS Dreamersa, Amir Muminovi? i Samir Kari?.


Tokom jednosatnog programa kojeg je moderirao novinar Almir e?kanovi?, prikazani su i spotovi za pjesme Klasni neprijatelj i Jel Gaza gdje je nekad Sarajevo bilo. Cijeli program je otvorio novinar Fahrudin Sinanovi?, koji je bio i organizator cijele manifestacije.

Sve je po?elo na balkonu jedne povratni?ke ku?e u naselju Hajvazi, koje se nalazi izme?u Kalesije i Zvornika, a zavrilo je u Sarajevu, Singapuru, Edinburgu, Srebrenici... Repali su na igrankama, dogurali do Kalesije, a potom su snimili pjesmu 'Balada o jednom gradu', u kojoj su kritikovali vlast. Ugledni reditelj Haris Paovi? ih je pozvao da glume i repaju u njegovoj predstavi 'Klasni neprijatelj', za koju su, sa rahmetli Sanelom Redepagi?, divom bh. opere, snimili i istoimenu naslovnu pjesmu kazao je e?kanovi?.

Prije premijere spota Srebrenica babo, o slabom angamanu umjetnika kada je u pitanju genocid u Srebrenici, govorio je novinar Elvir Huremovi?. On je naveo da o genocidu u Srebrenici postoji dosta dokumenata, svjedo?enja, dokumentarnih filmova, ali kada je u pitanju kolektivno pam?enje, da samo jedan film, naprimjer Danisa Tanovi?a , Dine Mustafi?a ili Jasmile bani?, moe puno uraditi na tom planu.

Ne bih da pretjerujem, ali mislim i da je pjesma AS Dreamersa na dobrom tragu da postane prepoznatljiva. Muzika, a posebno hip-hop, nije moj fah, ali ono to svako moe prepoznati u tekstu ove pjesme jeste da ona izaziva onu vrstu emocija potrebnih da bude zapam?ena. A to je u svakom djelu, pa tako i u ovoj pjesmi, prvi znak da je njegov stvaralac dobro uradio posao. Zbog toga se nadam da ?emo ovaj spot i pjesmu imati priliku da vidimo i ?ujemo na naim televizijama, pogotovo na javnim servisima, koji su naalost, preplavljeni tre?erazrednim pje?avima i naro?ito pjeva?icama kako doma?im tako i onima iz Hrvatske i Srbije kazao je Huremovi?.

Na premijeri spota su prisutvovali i govorili Edin Rami?, ef Kluba Bonjaka u Vije?u nardoda RS-a, Midhat Kuljugi?, glumac, Sabina Husi?, poslanica u Skuptini TK, Fetah Hujdur, predsjedavaju?i Op?inskog vije?a u Kalesiji

Video: http://www.youtube.com/watch?v=1tJL7-cpYw4

S. Kari?