Ovdje ste:: Vijesti Kultura Kaimijini dani, oglas
 
 

Kaimijini dani, oglas

Ispis
www.sapna.ba, SapnaOnLine, SapnaOrganizacioni odbor Kaimijinih dana raspisuje

OGLAS

Za pojedina?ne i kolektivne prijave za Nagradu Hasan Kaimijia 2010.,

koja ?e biti dodjeljena u okviru manifestacije Kaimijini dani, to ?e biti odrana od 10. do 13. juna 2010. godine u Zvorniku, Kula-Gradu i drugim dijelovima Podrinja. Nagrada Hasan Kaimija dodjeljuje se za najbolje objavljeno djelo u 2009. godini  iz oblasti knjievnosti i znanosti, a koje prvenstveno, uz najvie knjievno-estetske, odnosno znanstvene standarde, afirmira  duhovne i humanisti?ke vrijednosti.

Prijave na Oglas, odnosno prijedloge za ovogodinju Nagradu Hasan Kaimija, moete poslati na adresu Muftijstvo Tuzlansko (Turalibegova 39, 75000 Tuzla), Medlis Islamske zajednice Zvornik (Svetog save bb 75000 Zvornik ili Kraljevi?i bb 75411 Sapna).

Sve prijave/prijedloge  moete dostaviti najkasnije do 30. aprila 2010. godine.

iri za nagradu razmatrat ?e sve ponu?ene prijave i Organizacionom odboru predloiti ovogodinjeg dobitnika Nagrade Hasan Kaimija. Sve?ano uru?enje Nagrade predvieno je u vrijeme odravanja Manifestacije.

Predsjenik Organizacionog odbora Kaimijinih dana u Zvorniku,
Husein ef. Kavazovi?, muftija tuzlanski

Izvor: www.medzlis-zvornik.org