Ovdje ste:: Vijesti Kultura Sevdalinka i mediji
 
 

Sevdalinka i mediji

Ispis
www.sapna.ba, SapnaOnLine, SapnaU Bosanskom kulturnom centru danas je odrana javna tribina pod nazivom "Sevdalinka i mediji". Uvodni?ar tribine mr. Jasna Hadiselimovi?, govorila je o sevdalinkama kao ne?emu tipi?no naem, bosanskom.


Narodna pjesma nastala u vrijeme osmanskog osvajanja srednjevijekovne Evrope. U to vrijeme dolazi i do formiranja gradskih naselja sa kolama, sudovima, bibliotekama. U gradskim mahalama gradile su se ku?e sa visokim zidovima, potuju?i privatnost, a same ku?e dijelile na muke (selamluk) i enske dijelove (haremluk).

Ku?e sa velikim avlijama, cvije?em i adrvanima za vodu, opjevane su u mnogim sevdalinkama kada one i nastaju. O aik penderu, govorila je tako?er danas mr. Jasna Hadiselimovi? gdje se pjevala sevdalinka koja je definisana kao muslimanska gradska pjesma. Radnja u preko 550 sevdalinki deava se u Mostaru, Sarajevu, Biha?u, Tuzli, Grada?cu, Banja Luci, to objanjava zato je sevdalinka gradska pjesma. Istaknuto je danas, da se pogreno sevdalinka vee sa selo.

Iako se naj?e?e opisuje ljubavna patnja, ljubavni jadi, opisane su i kuge koje su poharale gradove, ratovi, bolesti i mnoga druga osje?anja i stanja. Svedalinka nije ljubavna pjesma nego govori o ?enji, i?ekivanju, patnji, dubokoj tugi, neostvarenoj ili nedoivljenoj ljubavi. Sama rije? sevdalinka poti?e od arapske rije?i "sawda" to zna?i "crna u?", a u turskom jeziku, ovaj pojam se vee za melanholi?no raspoloenje, da bi u bosanskom jeziku pojam "sevdah" dobio zna?enje ?enje, ljubavnog ara i jada.


Lijepi li su mostarski du?ani

Lijepi li su mostarski du?ani,
jo su ljepi mladi bazerdani,
a najljepi bazerdan Mustafa!
Proetala Suljagina Fata,
proetala do Mostara grada.
Luta Fata po ?ariji sama,
ona trai Muju bazerdana.
Na?e Muju u sedmom du?anu:
"Bolan, Mujo, daj mi oku zlata!"


"Nemam, nemam, Suljagina Fato,
danas, Fato, ja ne mjerim zlato.
Tereziju nosili jarani,
pa se neto terezija kvari.
Nego, u?i, magaza ovamo,
uzmi zlata koliko ti drago!"


Prevari se Suljagina Fata,
prevari se, alosna joj majka.
U?e Fata u magazu sama,
za njom Mujo zamandali vrata!

Tekst: www.tuzlarije.net, Foto: tip.ba