Ovdje ste:: Vijesti Kultura
 
 

Ispis
U srijedu 04.11.2009. godine sa po?etkom u 14 sati u sali Op?inskog vije?a bit ?e odrana promocija knjige Dersovi i druenja autora hafiza Slujemana Bugaria.

Knjiga Dersovi i druenja predstavlja tematska predavanja hafiza Sulejmana na raznim susretima. Promotori knjige su njen autor Sulejman Bugari, i direktor izdava?ke ku?e Connectum Ajet Arifi.

Pozivamo gra?ane koji su u mogu?nosti da se u to ve?em broju odazovu ovoj promociji.