Ovdje ste:: Vijesti Kultura
 
 

Ispis

Kaimijini Dani u SapniU okviru manifestacije Kaimijini Dani, koja se tradicionalno odrava u Zvorniku, u sali Op?inskog vije?a je odrana promocija edicije "Dobri Bonjani".

 

Promociju su odrali Mirzet Hamzi?, profesor bosanskog jezika i knjievnosti, Hadem Hajdarevi?, profesor i poznati bh. pjesnik te Izudin ikalo, direktor izdava?ke ku?e Dobra knjiga iz Sarajeva koja je pokrenula biblioteku Dobri Bonjani.
Na promociji je istaknuta potreba za samovrednovanjem i samoispitivanjem sebe kao dijela bonja?kog identiteta te potcrtano i sad aktuelno preplitanje religije i politike, slabost Bonjaka u reviziji vlastitog jezika i naroda.

Kroz kratak osvrt na knjievnost perioda 1463 - 1945, pa i do danas, na promociji je istaknuto kako je veliki broj bonja?kih velikana namjerno ili nenamjerno zaobilaen u kulturno-historijskom pogledu a da je ova edicija za cilj uzela upravo to: prikazati najzna?ajnije Bonjake i Bonjane u kulturnom smislu.