Ovdje ste:: Vijesti Iz Sapne Korpe za sme?e
 
 

Korpe za sme?e

Ispis

Korpe u Centru

O?uvanje ivotnog okolia je jedno od najvanijih zadataka koje ?ovje?anstvo mora pred sebe staviti. Sapna, iako zasad jo uvijek relativno ?istog okolia, nije imuna na one?i?enja a najraireniji vid toga je odoma?eno bacanje svakolikog sitnog sme?a na put, plo?nik, travu, jarak...


Izgovora za takav bahati odnos prema okoliu nema a nakon dananjeg postavljanja kanti za sme?e u centru, ni najsitni?aviji ih ne mogu na?i. Postavljanje su izvrili Udruenje mladih Korak, radnici d.o.o. Fontana, gra?ani MZ Kraljevi?i a u pripremi su u?estvovali i radnici O i MS Sapna.

Sad je na nama da u?inimo Sapnu ?istom i da bacamo sme?e u za to predvi?ene korpe. 
 
 
 

CB Login