Ovdje ste:: Vijesti Iz Sapne
 
 

Ispis

Dragi maturanti,

Imali ste mnoge uspone i padove da bi ste stigli do ovog gdje ste danas. Radili ste naporno, razvijali svoje intelektualne sposobnosti, borili se da biste zavrili sve zadatke i savladali sva iskuenja. Tako?er, trudili ste se da se zabavite, da budete kreativni, naporno ste radili na svojim Facebook profilima, iscrpili ste kapacitete Youtube-a i vjerovatno poslali na hiljade tekstualnih poruka i mejlova.

Smijali ste se i plakali, istraivali misterije ivota i prihvatali mudrosti drugih. Ono to neminovno slijedi, a i ono u to mi vjerujemo, je da ?ete nastaviti svoj intelektualni i li?ni razvoj, da ?ete teiti uvijek viem i boljem i da ?ete opravdati nae povjerenje a dobar dio vas vratiti se u kolu da budu nae kolege.

Siguran sam da ste u dosadanjem kolovanju upili i one stvari koje smo direktno i indirektno prenosili na vas i stekli dobra znanja za upis na razne univerzitete. Od danas o?ekuje vas nov i nepredvidiv ostatak putovanja i ovom prilikom bih poru?io sljede?e:

?ovjek ne moe da bira vrijeme u kojem ?e se roditi, ni gdje ?e se roditi, niti prilike i okolnosti u kojima ?e ivjeti. To ne zavisi od nas. Ali, ono to zavisi od nas i to se o?ekuje od nas, jeste da budemo ljudi uvijek i svuda. U svim prilikama i u svim okolnostima.

Da se pozdravljamo, uvaavamo i pomaemo i da nas kao takve upoznaju savremenici. Da budete svijetli primjer budu?nosti i da ovoj zemlji trasirate put ka evropskim integracijama.Ljudi vas prepoznaju na osnovu vaeg u?inka. Zbog toga je neophodno da se usmjerite na rezultate.

Da budete profesori, doktori, ininjeri, pravnici magistri.

Postanite mjera kvaliteta koju nosite od nas.

Neki ljudi nisu navikli na okruenje u kom se o?ekuje izuzetnost.

Budite spremni i na to, i nosite se sa tim hrabro i odlu?no jer znam da vi to moete.

I ne zaboravite najvanije ?ovjek razumije i moe da razumije samo ono to je prakti?no radio, probao, doivio i vidio. Li?no mi je ao to smo ovu maturu morali pomjerati zbog onoga to nas je zadesilo ali sam bio ubije?en da ?e i to pro?i i da se matura mora odrati i za taj period ste pokazali svoju humanost volonterskim radom za koji vam se jo jednom srda?no zahvaljujem.

To je ono to vas krasi kao najbolju generaciju. Zavri?u ovaj svoj govor jednim citatom naeg nobelovca: "Ne bojim se neprijatelja nego njegovih loih dijela". Nadam se da od vas niko takvih djela nema i ne?e nikada imati.

Ostanite onakvi kakve vas znamo jer ste vi na ponos. Jo jednom vam elim uspjeh u ivotu, radu, daljem.

Va direktor, Admir Selimovi?


 
 
 
 

CB Login