Ovdje ste:: Vijesti Iz okoline
 
 

Ispis
Pri?a o vedskom snu za Bonjake u Bosni i Hercegovini ovih dana se definitvno zavrava. Prvi lani azilanti koji su otili za vedsku vra?eni su u ponedjeljak i ?etvrtak prije desetak dana avionom na aerodrom u Sarajevo.


Rije?i je o porodicama sa podru?ja op?ine Zvornik koje grani?e sa op?inom Sapna. Na njihovim licima primjetna je tuga, nevjerica i razo?arenje. Vrlo malo njih je eljelo razgovarati o svom putu za vedsku, a jo manje da otkirva svoj identitet. Danas se o?ekuju novi avioni iz vedske sa lanim azilantima, kao i narednih dana.

Emrah Dafi?
iz mjesta Hajdarevi?i kod Zvornika jedan je od rijetkih koji eli javno govoriti o svom putu za vedsku i nazad.
- Kao i svi drugi ?uo sam pri?u da se azil dobija k'o od ale da ele naseliti 100 hiljada Bosanaca u neku regiju gdje je narod nestao prije nekoliko godina i da primaju Bosance jer smo bijeli i tome sli?ne pri?e. Odlu?io sam se krenuti na put kada je krenula moja sestra i nisam vie puno razmiljao. Kada sam kupovao kartu u Kanti? tursu niko me nita nije pitao samo su traili da izbrojim pare kako bih dobio povratnu kartu za vedsku. Na granici sam sa pasoem proao najnormalnije, a novca sam ponijeo dovoljno za pokazati.

Po dolasku sam se prijavio u Zavod za migraciju, nakon uzimanja podataka raspore?en sam u jedno od prihvatilita te pozvan na razgovor o mom problemu i zahtijevu za azil. Poslije 30 dana sproveden sam do mjesta blizu aerodroma, a poslije 4 dana sam smjeten u avion i poslan za Bosnu. Lijep doivljaj za mene kao mladog insanaod 20 godina. Imao sam besplatnu hranu cijelo vrijeme i 70 eura mjese?no za druge trokove. Meni kao samcu nije bilo loe, ali ljudi sa malom djecom proli su kroz velika iskuenja koja su uzaludna. Trenutno se uposlenici Zavoda za migracije vedske nalaze po odmorima, pa ?e se ovaj proces povratka svih prijavljenih azilanata iz vedske okon?ati u mjesecu septembru. Niko ne?e ostati. Me?u prvima sam koji se vra?a i dobio sam samo jednu godinu zabrane ulaska u EU, a svi ostali koji se budu alili dobit ?e i do 6 godinazabrane ulaska u EU Ispri?ao je Dafi? u jednom dahu i krenuo put voljenih Hajdarevi?a sa zvorni?ke autobuske stanice.

Zamislite koliko treba biti razo?aran, o?ajan i odlu?iti se na ponovno naputanje rodne grude. Napustiti svoje mjesto sa koje su prije 20 godina ti isti ljudi silom istjerani, a sada u miru odlu?e da je napuste i krenu put daleke vedske, zemlje mlijeka i leda. Poslije pedesetak dana boravka u dalekoj zemlji mlijeka i leda, Bonjaci Podrinja su privedeni do aerodroma, uvedeni u avione i poslani za Sarajevo. Mnogi od njih su vlastiti namjetaj isprodavali u porodi?nim ku?ama kako bi krenuli put vedske. Sada poslije kratkog potucanja po bijelom svijetu, ponovo su vra?eni u svoje mjesto, svoju ku?u. Mnogi od njih su isprodavali i ovogdinje usjeve kako bi iskupili dovoljno novaca za odlazak sa porodicama u vedsku. Ovi ljudi ?e vjerovatno pasti ponovo na teret dravnih institucija. Vjerovatno niko ne?e snositi posljedice zbog toga to je za nepunih 60 dana u vedskoj prijavljeno preko 1500 ljudi za ekonomski azil. Zamislite skupinu od 50 ljudi i to da prevezete 600 kilometara u jednom smjeru, koliko treba sredstava i infrastrukture. Eh ovdje se postavlja logi?no pitanje, kako je za 60 dana iz BiH prevezeno preko 1500 ljudi prije nego su reagovale drzavne institucije kako bi zatitile bezvizni reim?

Na granici novac na pokaz


Ukoliko pokuate oti?i u posjetu ro?acima u Austriji, vicarskoj ili nekoj drugoj zapadnoevropskoj zemlji na granicama ste uglavnom izloeni raznoraznim maltretiranjima od toga koliko novaca nosite sa sobom, pa da ih pokaete, pa onda razloge posjete navedete itd. Prevozni?ke agenicije Bundevica trans, Kanti? tours za nepunih 60 dana iz Bosne su prevezle 1500 ljudi u vedsku. Prema nekim informacijama od ljudi koji su eljeli ostati anonimni, voza?i ovih agencija su im posu?ivali novac ukoliko ga nisu imali dovoljno za prelazak granice EU, a poslije prelaska taj isti novac je voza?ima vra?an. Ovo nije prvi puta da prevozni?ke agencije gra?ane BiH prevoze do centara za azil, nezvani?ne informacije govore da je linija za vedsku u posljednja tri mjeseca mjenjana kako bi krajnje odredite bilo to blie mjestu za prijavu azila u vedskoj.

Prije dvije godine iste agencije su ljude prevozile za vicarsku i Francusku, a kraj pri?e je bio skoro identit?an ovoj iz vedske. Javna je tajna da su mnogi prije polaska u vedsku li?no zvali g-dina Reada Bundevicu i raspitivali se za mogu?nost dobijanja azila u vedskoj. Prema naim informacijama isti gospodin je odgovarao da se to stalno ide u potragu za azilom i da su anse za dobijanje azila 50-50 i da uvijek neko dobije azil od onih koji se prijave.

Prevoznici ostvarili ekstra profit


Da su sve ovo bile obmane kako bi putni?ke i prevozni?ke agencije to bre ostvarile ekstra profit potvr?uju nam porodice koje su stigle iz vedske u mjesto eti?i kod Zvornika. Porodice Hasanovi?a, Omerovi?a i Muratovi?a iz mjesta eti?i na granici op?ina Zvornik i Sapna, od koji niko nije eljeo javno govoriti o svojoj pri?i. Porodice su zamolile sve one koji jo uvijek razmiljaju o odlasku u vedsku da to ne ?ine ni po koju cijenu i da sjede s mirom u svojoj ku?i.
Pie: Ilijaz Miralemovi? za Bosnjacimuslimani.com
 
 
 
 

CB Login