Ovdje ste:: Vijesti Iz BiH Sretan vam Dan nezavisnosti
 
 

Sretan vam Dan nezavisnosti

Ispis

alt1. mart se obiljeava kao Dan nezavisnosti Bosne i Herecgovine jo od 1992. godine. Naime, 29. februara i 1. marta 1992. godine, u Bosni i Hercegovini, odran je referendum o nezavisnosti Bosne i Hercegovine od SFRJ. Ve?ina Bosanaca i Hercegovaca izjasnila se tada pozitivno glasali su za demokratsku i nezavisnu Bosnu i Hercegovinu, dravu ravnopravnih gra?ana.

Prema statisti?kim podacima, na referendum je izalo oko 64,31% gra?ana s pravom glasa, a za nezavisnost BiH glasalo je njih oko 99,44%. Mnogi bosanskohercegova?ki Srbi su, prema instrukcijama njihovog politi?kog vrha, bojkotovali referendum, misle?i da ?e tako onemogu?iti ispravnost i legalnost istog.

BiH je dakle, proglasila svoju nezavisnost 1. marta 1992. godine, a kao odgovor na referendum, srpske paravojne formacije postavljaju barikade u Sarajevu i drugim bosanskohercegova?kim gradovima u kojima po?inje prava agresija na gra?ane BiH.

Zemlje ?lanice Evropske zajednice su 6. aprila 1992. godine, a dan kasnije i Sjedinjene Ameri?ke Drave priznale Bosnu i Hercegovinu kao nezavisnu i suverenu dravu. Republika Bosna i Hercegovina je 22. maja 1992. godine postala ?lanica Organizacije ujedinjenih naroda. Naalost, u isto vrijeme oruani sukobi u pojedinim dijelovima Bosne i Hercegovine prerasli su u pravu agresiju i ratni poar, koji je prouzrokovao ogromne ljudske rtve i patnje, kao i materijalna razaranja.

Uspjenim otporom gra?ana Republike Bosne i Hercegovine agresiji i zalaganjem Vlade Republike Bosne i Hercegovine za multietni?ku i demokratsku dravu ravnopravnih naroda, BiH je o?uvala svoj dravnopravni i historijski kontinuitet. U ameri?kom gradu Daytonu 21. novembra 1995. potpisan je mirovni sporazum, ?ime je neslubeno zavrena agresija na BiH. Kona?ni sporazum potpisan je u Parizu 14. decembra 1995. godine, a Dejtonski sporazum potvrdio je Bosnu i Hercegovinu kao samostalnu i suverenu dravu u evropskoj porodici drava.


 
 
 
 

CB Login