Ovdje ste:: SOL STAV Foto-kritika
 
 

Foto-kritika

Saobra?ani znak

Ispis
Malo voza?a prati saobra?ajne znakove, osim ukoliko se nalaze po prvi put na nekim putnim pravcima. Tada su znakovi od klju?ne vanosti za pripremu voza?a za ono to slijedi, bilo da su to radovi, krivine, odron na putu, pjea?ki prelaz i sli?no.

Bilo je pitanje vremena

IspisVe? smo upozoravali kako je 'parking' iza MUP-a neuslovan i kako je neizbjeno da ?e gra?ani s vremena na vrijeme trpiti materijalnu tetu. Od naeg redovnog ?itaoca smo dobili fotografije ju?eranjeg takvog slu?aja.

Parking?

IspisOvo je parking. A tu jei armatura koja bi u budu?nosti trebala da slui kao osnova za stubove garaa koje bi se trebale graditi.

IspisBahato ponaanje prema kulturno-historijskom naslije?u na prostoru nae op?ine se i dalje nastavlja. Odgovorni ?ute ili nisu upoznati. Krajnje je vrijeme da se uklju?e u rjeavanje ovog problema.

IspisJo jedna foto-kritika. Novoizgra?ena dvorana nema postavljene prozore, vrata niti krov to omogu?uje da se svako popne na tre?u etau i bude u opasnosti da padne sa prozora na tlo.

Više članaka...

>

  • «
  •  Početak 
  •  « 
  •  1 
  •  2 
  •  » 
  •  Kraj 
  • »
 
 
 
 

CB Login