Ispis

Prema Zakonu o odnovama bezbijednosti o saobra?aju, od 15. novembra do 15. aprila obavezna je upotreba zimske opreme. A ta je zimska oprema prema zakonu?

a/ za putni?ka motorna vozila i ostala motorna vozila, ?ija najve?a dozvoljena masa nije ve?a od 3.500 kg i nemaju vie od 8 sjedita:

1. zimski pneumatici na sva ?etiri to?ka, zimska guma (pneumatik) je na svom boku ozna?ena slede?im oznakama:MS, M+S ili M&S i znakom snjene pahuljice na stiliziranom obrisu planine s tri vrha, ?ija dubina gaze?eg sloja po dubini iznosi najmanje 4 mm,

2. gume sa ljetnim profilom ?ija dubina gaze?eg sloja iznosi minimum 4 mm i u priboru odgovaraju?i lanci koji se postavljaju na pogonskim to?kovima u slu?aju zimskih uvjeta.

b/ za motorna vozila ?ija najve?a dozvoljena masa prelazi 3.500 kg i autobuse:

1. zimski pneumatici na pogonskim to?kovima, zimska guma (pneumatik) je na svom boku ozna?ena slede?im oznakama:MS, M+S ili M&S i znakom snjene pahuljice na stiliziranom obrisu planine s tri vrha, ?ija dubina gaze?eg sloja po dubini iznosi najmanje 4 mm, a pod zimskom opremom za ova vozila podrazumijevaju se jo i lanci za snijeg i priru?ni alat (lopata, vre?a pijeska od 25 do 50 kg),

2. gume sa ljetnim profilom ?ija dubina gaze?eg sloja iznosi minimum 4 mm i u priboru odgovaraju?i lanci koji se postavljaju na pogonskim to?kovima u slu?aju zimskih uvjeta, a pod zimskom opremom za ova vozila podrazumijevaju se jo i lanci za snijeg i priru?ni alat (lopata, vre?a pijeska od 25 do 50 kg).

kalesijske-novine.com